Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Infocenter

06/11/2010
Studiu_cartofi_Orhei_2010
Cartoful este una din principalele culturi agricole căreia ii revine un rol deosebit în alimentaţia omului.
Datorita compoziţiei chimice echilibrate, cartoful este considerat un produs valoros, fiind recomandat
zilnic în alimentaţie.
01/11/2010
Studiu_struguri_masa_2010
Cultura viţei-de-vie are ca areal de desfăşurare trei zone: zona mediteraneană a Europei (Europa
deţinând peste 80% din suprafaţa viticolă mondială şi cca. 75% din producţia mondială de vinuri)
reunită cu cea a Africii de Nord şi Orientul Apropiat, apoi zona temperată cu veri calde a Europei, şi
zonele subtropicale şi temperate cu veri calde din America de Sud, America de Nord şi sudul Africii.
13/10/2010
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna septembrie 2010
Preţurile la roşii şi castraveţi au înregistrat o majorare vizibilă, de circa de 2-3 ori. Acest fapt are loc
pe seama diferenţei dintre cerere şi ofertă, un nivel mic al ofertei cauzează majorarea preţului.
13/10/2010
Monitorizarea pieţei angro de fructe din Moldova în luna septembrie 2010
În luna septembrie, merele au fost comercializate stabil la toate pieţele
din ţară, cu excepţia celei din Cahul. Sortimentul a fost bogat: Renet
Simerenco, Idared, Golden Delicious, Rihard, Florina, Jonathan,
Mantuaner ş.a. Atât oferta, cât şi cererea a fost medie. Mult mai activă
a fost comercializarea merelor la export pe piaţa rusă. Preţul la merele
destinate exportului au oscilat între 4,00 – 6,50 lei/kg.
10/10/2010
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna octombrie 2010
În luna octombrie comercializarea roşiilor şi castraveţilor a înregistrat un declin. Aceste produse sunt
comercializate la un preţ mai mare şi în cantităţi mai mici, fapt ce a condus la o scumpire vizibilă a
producţiei. Cea mai mare parte a producţiei pe pieţele angro este de import şi mica parte de producţie
autohtonă nu are mare influentă la formarea preţului. Producţia autohtonă este comercializată la un
preţ mai mic.
DINAMICA PREȚURI