Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Monitorizarea pieței

13/01/2011
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna decembrie 2010
Piaţa roşiilor şi castraveţilor în luna decembrie se caracterizează prin două etape de analiză: primele
2 decade ale lunii, când producţia a fost comercializată în cantităţi medii şi preţurile nu au înregistrat
fluctuaţii mari; şi ultima decadă, când cererea, oferta şi preţurile au fost simţitor in creştere, fapt
determinat de agiotajului în ajun de sărbători.
13/01/2011
Monitorizarea pieţei angro de fructe din Moldova în luna decembrie 2010
În luna decembrie, merele au fost comercializate stabil în toate pieţele angro monitorizate de
AGROinform. Sortimentul a fost destul de bogat reprezentat de aşa soiuri ca Gloster, Renet
Simerenco, Idared, Golden Delicious, Rihard, Florina ş.a. Atât oferta cât şi cererea a fost destul de
mare.
13/12/2010
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna noiembrie 2010
Perioada de referinţă este caracterizată prin oferta şi cererea medie. Roşiile de seră şi castraveţii
propuşi spre comercializare sunt din Turcia, Iordania, România şi Ucraina.
13/12/2010
Monitorizarea pieţei angro de fructe din Moldova în luna noiembrie 2010
Pe piaţa internă, în luna noiembrie, merele au fost comercializate stabil în toate regiunile monitorizate
de AGROinform. Sortimentul a fost destul de bogat, Gloster, Renet
Simerenco, Idared, Golden Delicious, Rihard, Florina ş.a. Atât oferta cât
şi cererea a fost destul de mare.
13/10/2010
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna septembrie 2010
Preţurile la roşii şi castraveţi au înregistrat o majorare vizibilă, de circa de 2-3 ori. Acest fapt are loc
pe seama diferenţei dintre cerere şi ofertă, un nivel mic al ofertei cauzează majorarea preţului.
DINAMICA PREȚURI