Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Idei de afaceri

06/10/2014
Cultivarea tomatelor
În Moldova tomatele se cultivă în toate regiunile ţării, mai ales în luncile râurilor. Suprafaţa
cultivată cu tomate în republică constituie anual cca. 44 mii hectare.
06/10/2013
Cultivarea cepei
06/10/2013
Fermă de iepuri
Creșterea iepurilor de casă este o afacere eficientă.
06/10/2013
Cultivarea tomatelor în sere
06/10/2013
Producerea laptelui
Producerea laptelui de vaci este o ramură de bază a sectorului zootehnic din Moldova şi
constituie valoric cca. 14% din structura de producere pe ramurile agriculturii din gospodăriile
agricole de toate categoriile.
DINAMICA PREȚURI