Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Infocenter

06/10/2012
Cultivarea rapiței
Rapiţa ca cultură agricolă este cunoscută mai bine de 2000 ani. Pe teritoriul
Moldovei această cultură a căpătat cea mai mare răspândire prin anii 1840-1850.
Actualmente rapiţa ocupă locul doi (după plantaţiile de soie) în agricultura mondială
după suprafeţele însămânţate.
06/10/2012
Cultivarea piersicului
Piersicul este una dintre cele mai valoroase specii
pomicole cultivate, care se remarcă prin precocitate
în rodire, potenţial mare de producţie şi calitate
superioară a fructelor.
06/10/2012
Cultivarea varzei
Cultura varzei se practică în toate zonele de pe glob, caracterizate de climă temperată sau
caldă. În Moldova varza albă are un areal de răspândire mare şi se cultivă în toate raioanele
ţării, mai ales în luncile râurilor.
03/10/2012
Cadrul regulator al comerțuluicu fructe in RM
Fructele moldoveneşti trebuie sa satisfacă cerinţele prevăzute de legislaţia UE în domeniul comerţului cu fructe
09/10/2011
Producerea legumelor in sere
O afacere profitabilă poate începe de la o singură seră
DINAMICA PREȚURI