Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Infocenter

06/10/2012
Comertul transfrontalier cu fructe_2012
06/10/2012
Cultivarea grâului
In sistemul economiei planificate in conformitate cu normele metodologice de
exploatare a terenurilor agricole si in scopul conservarii fertilitaţii solului, culturile
cerealiere trebuiau sa ocupe o suprafata de 52-55% din total teren cu destinaţie
agricolă.
06/10/2012
Creșterea peștelui
Piscicultura este o ramură tradiţională, care se ocupă cu
înmulţirea şi creşterea peştilor în bazine cu apă naturală şi
artificială.
06/10/2012
Fermă de vite
06/10/2012
Cultivarea orzului
Suprafeţele cultivate cu orz în republică au constituit 124 mii ha în anul 2004 şi 119 mii ha în
anul 2005, iar recoltele au constituit 280 mii tone în 2004 şi respectiv 250 mii tone în anul 2005
Mărimea suprafeţelor cultivate cu orz se plasează pe locul trei în topul celor mai cultivate culturi
agricole în Moldova, după grâu şi floarea soarelui.
DINAMICA PREȚURI