Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Infocenter

13/01/2011
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna decembrie 2010
Piaţa roşiilor şi castraveţilor în luna decembrie se caracterizează prin două etape de analiză: primele
2 decade ale lunii, când producţia a fost comercializată în cantităţi medii şi preţurile nu au înregistrat
fluctuaţii mari; şi ultima decadă, când cererea, oferta şi preţurile au fost simţitor in creştere, fapt
determinat de agiotajului în ajun de sărbători.
13/01/2011
Monitorizarea pieţei angro de fructe din Moldova în luna decembrie 2010
În luna decembrie, merele au fost comercializate stabil în toate pieţele angro monitorizate de
AGROinform. Sortimentul a fost destul de bogat reprezentat de aşa soiuri ca Gloster, Renet
Simerenco, Idared, Golden Delicious, Rihard, Florina ş.a. Atât oferta cât şi cererea a fost destul de
mare.
13/12/2010
Monitorizarea pieţei angro de legume din Moldova în luna noiembrie 2010
Perioada de referinţă este caracterizată prin oferta şi cererea medie. Roşiile de seră şi castraveţii
propuşi spre comercializare sunt din Turcia, Iordania, România şi Ucraina.
13/12/2010
Monitorizarea pieţei angro de fructe din Moldova în luna noiembrie 2010
Pe piaţa internă, în luna noiembrie, merele au fost comercializate stabil în toate regiunile monitorizate
de AGROinform. Sortimentul a fost destul de bogat, Gloster, Renet
Simerenco, Idared, Golden Delicious, Rihard, Florina ş.a. Atât oferta cât
şi cererea a fost destul de mare.
01/12/2010
Comertul_extern_cereale_ 2009
Piaţa cerealelor din Moldova se caracterizează prin instabilitate, fluctuaţii puternice de preţuri în
diferite perioade, lipsă de echilibru între cerere şi ofertă. Cu toate acestea exportul cerealelor din
Moldova prevalează importul şi deja o perioadă de mai mult de 10 ani menţine o balanţă comercială
ascendentă. În anul 2009 Moldova a importat circa 15,3 mii tone de cereale, în valoare de 9,5 mln
USD.
DINAMICA PREȚURI