Primul portal agricol din Moldova
Buletine informative

Infocenter

06/10/2012
Fermă de vite
06/10/2012
Cultivarea orzului
Suprafeţele cultivate cu orz în republică au constituit 124 mii ha în anul 2004 şi 119 mii ha în
anul 2005, iar recoltele au constituit 280 mii tone în 2004 şi respectiv 250 mii tone în anul 2005
Mărimea suprafeţelor cultivate cu orz se plasează pe locul trei în topul celor mai cultivate culturi
agricole în Moldova, după grâu şi floarea soarelui.
06/10/2012
Cultivarea rapiței
Rapiţa ca cultură agricolă este cunoscută mai bine de 2000 ani. Pe teritoriul
Moldovei această cultură a căpătat cea mai mare răspândire prin anii 1840-1850.
Actualmente rapiţa ocupă locul doi (după plantaţiile de soie) în agricultura mondială
după suprafeţele însămânţate.
06/10/2012
Cultivarea piersicului
Piersicul este una dintre cele mai valoroase specii
pomicole cultivate, care se remarcă prin precocitate
în rodire, potenţial mare de producţie şi calitate
superioară a fructelor.
06/10/2012
Cultivarea varzei
Cultura varzei se practică în toate zonele de pe glob, caracterizate de climă temperată sau
caldă. În Moldova varza albă are un areal de răspândire mare şi se cultivă în toate raioanele
ţării, mai ales în luncile râurilor.
DINAMICA PREȚURI