Primul portal agricol din Moldova

Misiune, viziune și direcții strategice

Viziunea - Federaţia Naţională AGROinform aspiră spre crearea unui mediu legislativ favorabil, sporirea capacităţilor antreprenorilor agricoli si afirmarea lor pe pieţele externe.

Misiunea - Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o reţea de 15 organizaţii regionale, orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi, prin promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a mediului rural.

Valorile - Competenţe profesionale, responsabilitate în faţa membrilor Federaţiei, deschidere şi orientare spre beneficiari, respect faţă de egalitatea de şanse, armonie de echipă, imagine publică pozitivă, putere de reprezentare, respect faţă de identitatea şi autonomia organizaţiilor regionale din reţeaua AGROinform.

 • Dezvoltarea afacerilor și marketing
 • Dezvoltarea organizațiilor de producători/cooperarea fermierilor
 • Lobby și dezvoltarea rețelei

Activitățile strategice şi serviciile prioritare ale Federației sunt următoarele:

Marketing

AGROinform oferă servicii marketing și asigură operatorii pieței de fructe, legume și cereale cu informație operativă și analitică:

 • Monitorizarea pieței de produse agroalimentare
 • Studii sectoriale multi-client
 • Dezvoltarea planurilor de marketing
 • Facilitarea comerțului
 • Participarea la târguri și expoziții din țară și peste hotare
 • Branding-ul întreprinderilor agricole

Agrobusiness

AGROinform oferă asistență pentru antreprenori la dezvoltarea propriilor afaceri prin:

 • Elaborarea studiilor de fezabilitate
 • Elaborarea aplicațiilor pentru planuri de afacere
 • Elaborarea aplicațiilor pentru accesarea subvențiilor
 • Suport în optimizarea structurii de producere
 • Efectuarea analizei economice a exploatațiilor agricole
 • Organizarea schimburilor de experiență
 • Organizarea misiunilor de afacere

Cooperare

Federația susține cooperativele de întreprinzător, în special cele orientate la producerea legumelor, fructelor și pomușoarelor, strugurilor, colectarea și comercializarea laptelui. Serviciile oferite cooperativelor:

 • Analiza potențialului de cooperare și fezabilitatea viitoarei afaceri
 • Elaborarea simulatoarelor economice
 • Instruirea membrilor
 • Elaborarea planurilor de afacere
 • Asistență în înregistrarea cooperativei
 • Planificarea și accesarea investițiilor
 • Facilitarea vânzărilor
 • Organizarea schimburilor de experiență, vizitelor de studiu
 • Participarea/vizitarea expozițiilor internaționale și locale
 • Consultanță financiară și fiscală
DINAMICA PREȚURI