Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

Cotele – părți valorice, din patrimoniul fostelor gospodării agricole, vor putea trece la unitățile administrativ – teritoriale

Bunurile transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, neînregistrate în registrele de publicitate corespunzătoare, vor putea trece în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, dacă nu au un proprietar sau au fost abandonate. O hotărâre de Guvern ce prevede înaintarea cu titlu de inițiativă legislativă a unui proiect de lege în acest sens a fost aprobată în data de 15 iunie de către Executiv.

În majoritatea cazurilor, bunurile din patrimoniul fostelor gospodării agricole, repartizat pe cote-părţi valorice, nu se află la evidenţa proprietarilor și nici a autorităților publice locale, nefiind determinate drepturile și obligațiile între părți. Aceasta a provocat în mare parte distrugerea totală sau parțială a imobilelor din aceasta categorie, din lipsa unei îngrijiri corespunzătoare.

De asemenea, se atestă multiple cazuri când drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile de menire socială, culturală sau educativă au fost transmise către persoanele particulare în contul cotelor-părți valorice din bunurile gospodăriei agricole. Acest fapt generează multiple probleme autorităților publice locale în administrarea eficientă a imobilelor menționate.

Pentru soluționarea dificultăților existente, proiectul aprobat propune trecerea în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale a bunurilor transmise în contul cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole. În acest sens, va fi întocmită lista bunurilor respective, care va fi afișată în incinta primăriei sau în alte locuri accesibile publicului larg. Totodată, acestea vor fi înregistrate în Registrul bunurilor imobile, iar la expirarea termenului de un an de zile, în cazul în care nu sunt depuse contestații cu anexarea actelor ce confirmă dreptul de proprietate, bunurile respective vor deveni proprietatea unității administrativ-teritoriale, fiind luate la bilanțul autorității.

Sursa: AGROEXPERT

DINAMICA PREȚURI