Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

IFAD va oferi granturi pentru infrastructura de drumuri şi irigare

Unitatea consolidată pentru implementarea programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) a lansat un nou concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură în cadrul Programului "Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale" (IFAD VIII), transmite MOLDPRES.

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare şi cea de drumuri.

Grantul competitiv oferit de proiect pentru infrastructura de irigare va fi limitat la trei sute de mii de dolari (din surse de fonduri IFAD) per propunere calificată, plus contribuția Guvernului, și două sute de mii de dolari per propunere pentru infrastructura de drumuri calificate, plus contribuția Guvernului. Toate cererile de finanțare care vor trece cu succes etapa de pre-calificare vor fi admise la etapa de calificare și clasificare.

La etapa de calificare și clasificare toate cererile de finanțare precalificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate. Cererile de finanțare vor fi clasificate în ordine descrescătoare până când toate fondurile disponibile pentru un anumit an sunt alocate. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare pentru aprobarea granturilor competitive în cadrul componentei infrastructură.

Colaborarea dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) a început în 1999. Până în prezent, fondul a sprijinit în ţara noastră șase proiecte și un program, beneficiarii cărora sunt peste 130 de mii de persoane. În Moldova, asistența IFAD vizează îmbunătățirea veniturilor și condițiilor de trai ale oamenilor din mediul rural. Activitățile sunt destinate micilor proprietari, fermierilor, producătorilor de animale la scară mică, femeilor din mediul rural, tinerilor din diferite zone ale țării ş.a.

Sursa: MOLDPRES

DINAMICA PREȚURI