Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

Cum pot producătorii agricoli să obțină certificatul fitosanitar?

Dorința multor producători agricoli este să reușească să cultive produse agricole de înaltă calitate, care să corespundă inclusiv cerințelor de calitate pentru export. Pentru a garanta că un produs agricol exportat de Republica Moldova îndeplinește exigențele fitosanitare impuse de țara de destinație este nevoie de un document oficial numit certificat fitosanitar. Echipa AGROEXPERT a discutat cu Svetlana Lungu, șefa Direcției protecția și sănătatea plantelor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), pentru a afla care sunt etapele procedurii de obținere a certificatului fitosanitar.

- Ce înseamnă certificare fitosanitară și cum are loc acest proces? Ce informații conține  certificatul fitosanitar?

Certificatul fitosanitar este un document care atestă starea fitosanitară a încărcăturilor destinate exportului. Starea fitosanitară  se manifestă prin prezența sau lipsa unor organisme dăunătoare pentru plante și respectiv pentru produsele vegetale precum: insecte, micoorganisme, bacterii și altele. Certificatul fitosanitar se eliberează la cererea țării de import, care reflectă și care atestă starea fitosanitară conformă cerințelor fitosanitare al țării de import. Respectiv, în certificatul fitosanitar este inclusă informația ce redă imaginea despre marfa  și lotul respectiv, pentru serviciul fitosanitar din țara de import, precum: denumirea exportatorului, denumirea importatorului, țara de origine a mărfii, specia sau denumirea mărfii, cantitatea, ambalajele, și de asemenea reflectă cerințele speciale fitosanitare dacă acestea sunt impuse de țara de import.

- Care sunt pașii exacți pe care trebuie să îi parcurgă producătorul autohton pentru a putea obține certificatul fitosanitar și cât timp durează obținerea acestuia?

Pașii sunt stabiliți de cadrul normativ și legislativ al Republicii Moldova. Legea de bază în domeniul fitosanitar, respectiv carantina fitosanitară este Legea 228 din anul 2010, care vorbește în primul rând despre înregistrarea atât a producătorului, cât și a exportatorului, controlul în perioada de vegetație și obținerea certificatului fitosanitar. Pentru a fi înregistrați în  sistemul informațional deținut de ANSA, care se numește „Registrul de stat fitosanitar”, producătorul se apropie de oficiul ANSA din raza sa de activitate (fiecare raion are astfel de sediu), depune documentele necesare pentru înregistrare, iar din momentul în care declară că urmează să exporte, este înregistrat cu genul de activitate de exportator. Mai multe detalii despre procedura de înregistrare pot fi găsite pe site-ul www.ansa.gov.md . Conform Hotărârii de Guvern, termenul limită pentru eliberarea unui certificat fitosanitar reprezintă 5 zile. Însă deoarece lucrăm adesea cu produse ușor alterabile, practic în 2 zile certificatul poate fi obținut, în cazul în care preventiv au fost făcute investigările de laborator, care atestă lipsa organismelor dăunătoare pentru țara de import. În condițiile epidemiologice de acum, noi prevedem și posibilitatea tansmiterii setului de documente prealabil și cererea pentru obținerea certificatului fitosanitar în regim online, pe poșta electronică.

- Ce termen de valabilitate are acest certificat?

Certificatul fitosanitar, conform standardelor internaționale are termenul de 14 zile. Se presupune că în aceste 14 zile, se schimbă, sau poate fi schimbat statutul fitosanitar. Acum suntem în perioada rece a anului, dar în perioada de primăvară-vară, toate „vietățile” trec dintr-o fază de dezvoltare în alta, așa că vorbim despre schimbarea statutului fitosanitar. Certificatul fitosanitar, conform standardului, este emis în una din limbile de comunicare FAO, de obicei, emitem certificatele în limba engleză, română și rusă.

- La export, cerințele fitosanitare diferă în funcție de stat?

Desigur, geografic statele sunt amplasate în diferite zone climaterice și repectiv fiecare stat are cerințele sale fitosanitare. Dacă prezența unor organisme într-un stat ar putea fi considerate ca organisme de carantină, în alt stat aceste organisme lipsesc și atunci necesită un control riguros pentru a nu introduce în acel stat organismele respective.

- Dacă un produs este exportat în ambalaj de lemn, și ambalajul trebuie să fie certificat?

Ambalajul din lemn de asemenea este supus unui control fitosanitar deosebit, cu atât mai mult că ambalajul de lemn este o cale de transportare a anumitor organisme specifice pentru lemn dintr-o țară în alta, în cadrul operațiunilor de comerț. În acest sens, a fost elaborat un standard internațional (nr 15), care reglementează procedura de tratare și marcare a acestor ambalaje. Ambalajul de lemn de obicei se confecționează din lemn neprelucrat. În cazul în care segmentele care sunt utilizate la confecționarea ambalajului din lemn sunt mai groase  de 6 mm, este supus unor tratări. Apoi este aplicată ștampila de marcaj cu: abrevierea Convenției internaționale pentru protecția plantelor (IPPC), apoi mai sunt încă 3 abrevieri obligatorii pentru toate statele: primele două litere reprezintă abrevierea statului, numărul de înregistrare a producătorului ambalajului din lemn, jos sunt două litere HT care vorbesc depre prelucrarea termică a ambalajui din lemn. Pe fiecare palet este obligatoriu să fie aplicată acest marcaj, cel puțin pe două părți, pentru că la deschiderea unității de transport, marcajul trebuie să fie vizibil pentru inspectorii fitosanitari din țara de import.