Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

PENTRU PRODUCĂTORII DE MERE DIN MOLDOVA ESTE MAI PROFITABIL SĂ CONSTRUIASCĂ ÎN COMUN INFRASTRUCTURA POST-RECOLTARE

Pe moment, producătorii naţionali de produse horticole preferă să construiască obiecte relativ mici ale infrastructurii post-recoltare, pe principiul „o fermă - un frigider”.

Reprezentanţii asociaţiilor moldovenești de producători de fructe, pomușoare și struguri de masă sunt de acord că strategia corectă ar fi crearea unui mare centru logistic pentru fructe și legume la nivelul ţării, legat cu o reţea asociată de pieţe angro regionale, cu infrastructura proprie de depozitare. În urmă cu aproape un deceniu, această idee a fost realizată într-un decret guvernamental privind crearea unui centru logistic republican, cu statut de societate pe acţiuni, cu o cotă de proprietate a statului, pentru aceasta fi ind alocat și un teren. Cu toate acestea, procesul nu a progresat mai departe. Atât comercianţii, cât și întreprinderile agricole de specializare pomicolă preferă acum să construiască obiecte relativ mici ale infrastructurii post-recoltare, pe principiul „unei ferme - un frigider”.

Conform estimării Ministerului Agriculturii (MADRM), pe baza datelor de la asociaţiile industriale și proiectele donatorilor, la sfârșitul anului 2018 în Moldova existau puţin peste 400 de frigidere de diferite niveluri tehnice, care puteau stoca aproximativ 260 de mii de tone de fructe și pomușoare. Din acest volum de producţie, de obicei 40-50 de mii de tone ating stocurile de prune și struguri de masă, merelor revenindu-le 180-200 de mii de tone. Conform estimărilor optimiste ale experţilor, în acest an capacitatea totală a frigiderelor industriale din ţară a crescut la aproximativ 280 de mii de tone.

Cu toate acestea, după cum au menţionat operatorii moldoveni de pe piaţa fructelor și legumelor, capacitatea medie de depozitare unică a unui frigider „standard” se situează în intervalul 0,5-1,5 mii tone de produse. Cele mai mari complexe frigorifi ce chiar la nivelul cooperativelor antreprenoriale și grupurilor de marketing ale întreprinderilor horticole nu depășesc 5-6 mii tone. Majoritatea aceste întreprinderi sunt aproape sută la sută orientate către export. Cu toate acestea, chiar și cu astfel de volume de produse, nu le este ușor să devină parteneri pentru cumpărătorii-comercianţii, în special din Uniunea Europeană și ţările din Golful Persic, care sunt orientate spre livrări de la contractori în volum de cel puţin câteva mii de tone pe săptămână.

Ţinând cont de situaţia actuală, unele asociaţii de pomicultori intenţionează să propună Ministerului Agriculturii modifi carea regulilor de distribuţie a Fondului naţional pentru dezvoltare agricolă și dezvoltare rurală pentru 2020, ceea ce va crește valoarea subvenţiilor suplimentare grupurilor de agricultori atunci când investesc în comun în infrastructura post-recoltare.

Sursa: east-fruit.com

DINAMICA PREȚURI