Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

FAO LANSEAZĂ ÎNCĂ DOUĂ NOI PROIECTE ÎN R. MOLDOVA

Promovarea mai activă și mai eficientă a produselor agroalimentare, precum și elaborarea noilor metodologii și indicatori în statisticile agricole și rurale, sunt printre schimbările pozitive așteptate în urma implementării a două noi proiecte ale FAO în Republica Moldova. Acordurile de proiect au fost semnate recent la Chișinău de către Raimund Jehle, Reprezentantul FAO în R. Moldova și Georgeta Mincu, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Proiectele care vor fi implementate în următorii doi ani vor contribui la creșterea exporturilor de produse agroalimentare și la accesul la date statistice fiabile pentru formularea și implementarea politicilor. „Proiectele răspund la două necesități critice identificate în timpul consultărilor cu beneficiarii: necesitatea unor date statistice calitative, conforme cu standardele internaționale și o abordare strategică și eficientă a promovării produselor agroalimentare. Activitățile planificate sunt în concordanță cu eforturile regionale ale FAO pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai și reducerea sărăciei și pentru comerțul agroalimentar și integrarea pieței”, a spus Raimund Jehle.

Printre activitățile de intensificare a promovării produselor agroalimentare se numără crearea unui portal web, realizarea unui studiu care să evalueze barierele comerciale pentru produsele cu cel mai mare potențial de export, precum și un program de identificare și promovare a produselor tradiționale moldovenești și de dezvoltare a materialelor promoționale naționale privind turismul rural și patrimoniul alimentar. În două sate sunt planificate proiecte pilot de promovare pentru a încuraja turismul agricol și rural.

„Beneficiarii finali ai proiectului sunt producătorii și consumatorii din Republica Moldova care vor avea parte de expertiză internațională și de cunoștințe avansate privind exportul și comercializarea produselor agroalimentare”, a spus Georgeta Mincu. Potrivit ei, Republica Moldova are nevoie de o politică puternică privind exportul de produse agroalimentare și avem ocazia să o construim împreună cu FAO, partenerul strategic al țării noastre. „Vom beneficia de informații statistice fiabile privind agricultura, ceea ce ne va permite să promovăm politici coerente care vor contribui la bunăstarea agricultorilor noștri”.

Prin cel de-al doilea proiect, statisticile agricole și rurale ale Republicii Moldova vor fi îmbunătățite substanțial, apropiindu-le de standardele internaționale. Biroul Național de Statistică va fi în măsură să colecteze date pentru monitorizarea indicatorilor importanți ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) privind productivitatea muncii și veniturile micilor fermieri.

Pe lângă ateliere, vizite de studiu și schimb de expertiză internațională, proiectul va oferi infrastructura informațională necesară pentru dezvoltarea capacităților Biroului Național de Statistică, în special a unității de statistică agricolă. Proiectele sunt parte a Programului Cadru de Țară FAO - Republica Moldova, semnat la sfârșitul anului 2016, care are ca scop sprijinirea țării în trei domenii prioritare: creșterea competitivității sectorului agroalimentar, promovarea agriculturii durabile și a dezvoltării rurale și îmbunătățirea capacității pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale și gestionarea riscului de dezastre.

În ultimii doi ani, FAO a asigurat ţării noastre sprijin prin implementarea mai multor proiecte la nivel naţional şi cinci proiecte la nivel regional, axate pe siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor şi plantelor, protecţia împotriva secetei.

Sursa: FAO
DINAMICA PREȚURI