Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

VA FI MODIFICATĂ LEGEA PRIVIND GRUPURILE DE PRODUCĂTORI

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora.

Necesitatea operării modificărilor și completărilor în conținutul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, a fost identificată în cadrul activităților de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, a ședințelor de lucru cu colaboratorii Ministerului și Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură în ceea ce privește elaborarea modificărilor la Regulamentul privind recunoașterea grupurilor de producători agricoli, precum și la elaborarea Normelor metodologice privind supravegherea și monitorizarea respectării de către grupurile de producători agricoli a condițiilor de acordare a sprijinului financiar nerambursabil.

Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de lege inițiat pot fi expediate, până la data de 19 iulie 2019, dnei Eugenia Cârlig, consultant principal, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, la adresa electronica (eugenia.cirlig@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 710) sau la numărul de telefon 022-204-595.

Sursa: AIPA
DINAMICA PREȚURI