Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADA RECOLTĂRII CEREALELOR

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că în localitățile țării este perioada recoltării cerealelor și în acest context, adresează recomandări agricultorilor pentru a asigura buna desfășurare a campaniei de recoltare, a reduce pierderile și a evita riscul apariției incendiilor.

Astfel, ținând cont de faptul că recoltarea cerealelor se efectuează, în zilele cele mai uscate şi cu temperaturi înalte, producătorii agricoli și autoritățile de resort sunt îndemnați:

·        să sporească acțiunile de pază a recoltei și de reducere a pierderilor de producție agricolă;

·        să informeze continuu conducătorii și specialiștii despre responsabilitatea respectării legislaţiei, normelor şi regulilor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;

·        să organizeze instruiri pentru personalul antrenat în campania de recoltare;

·        să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării spinoaselor şi colectării nutrețurilor;

·        să izoleze lanurile ce urmează a fi recoltate prin crearea fâșiilor arate lângă drumuri, masive de diferit pădureț, poduri şi căi ferate;

·        să utileze combinele, camioanelor şi tractoarelor, antrenate în campania de recoltare, cu sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;

·        să asigure controlul riguros a tuturor edificiilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;

·        să interzică fumatul şi focul deschis pe lanuri, mirişti, arii, combine sau mijloacele de transport aflate în lanul supus recoltării.

Totodată, în cazul înregistrării unor eventuale incidente excepționale, în sensul celor recomandate, este solicitată informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate, inclusiv a Ministerului.

Date de contact: Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală:  0 22 204 – 573

MADRM

DINAMICA PREȚURI