Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

O NOUĂ REUNIUNE A COMITETULUI DE CONDUCERE A RNDR

În ziua de 28 mai, la Chișinău, a avut loc o nouă reuniune a Comitetului de Conducere a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (RNDR). În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte privind implicarea tot mai activă a societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea unor modele eficiente pentru dezvoltarea rurală durabilă, elaborarea documentului de poziție a RNDR, selectarea subiectelor pentru Grupele Tematice de Lucru pentru 2019 – 2020 etc. La ședință au participat membrii RNDR și reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Aurelia Bondari, președintele Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, a prezentat mai multe subiecte din activitatea curentă a RNDR, acordând o atenție sporită subiectului ce vizează problemele ce țin de irigare și utilizarea durabilă a apelor subterane. „Grupul de lucru privind irigarea a activat intens, cu implicarea plenară a tuturor membrilor, inclusiv cei delegați din arcul guvernamental, agenții sau alte structuri abilitate. Pe finalul lucrărilor, opiniile converg pe necesitatea ajustării și promovării unui cod de norme legale în domeniu, sub forma unui Regulament consacrat”, a specificat Aurelia Bondari.

Iurie Hurmuzachi, reprezentantul Federației Agricultorilor din Moldova, a specificat că micii producători agricoli adesea riscă să-și piardă roada, pe motiv că nu au acces la surse de irigare de suprafață, iar irigarea cu ape subterane nu este clar reglementată.  

Pe marginea problemelor ce vizează dezvoltarea turismului rural, ca prioritate în noua strategie de dezvoltare a turismului, s-a pronunțat Svetlana Lazăr, reprezentanta Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Moldova, care s-a referit la diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, la necesitatea elaborării unui ghid național de bune practici pentru igienă și aplicarea principiilor HACCP în structurile de cazare din zonele rurale, cu servirea bucatelor tradiționale din produsele proprii sau locale, cât și alte subiecte importante pentru dezvoltarea ramurii menționate.

Participanții la reuniune au făcut schimb de opinii pe marginea problemelor ce țin de dezvoltarea turismului agro-rural, fiind înaintate propuneri de susținere și promovare a domeniului. De asemenea, a fost audiat proiectul „Implicarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea unor modele eficiente pentru dezvoltarea rurală durabilă” și discutate alte subiecte importante. Pentru obiectivele propuse, la fiecare compartiment au fost identificate grupuri de lucru responsabile pentru elaborarea proiectelor de document. Pe finalul forului, au fost determinate, prin exercițiu de vot, subiectele pentru Grupele Tematice de Lucru 2019-2020 și s-a decis că Adunarea Generală Anuală a RNDR va avea loc pe 20 septembrie curent.

RNDR

DINAMICA PREȚURI