Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

ISTORIE DE SUCCES ÎN COOPERAREA AGRICULTORILOR

În cadrul celei de-a treia sesiuni a Conferinței Regionale „Cooperarea agricultorilor în Armenia, Georgia și Moldova”, participanții au avut posibilitatea să cunoască câteva istorii de succes de creare a cooperativelor în aceste țări.

Expertul Andrei Zbancă, a prezentat istoria de succes a Cooperativei de Întreprinzători „Verifruct” din Hâncești, membru al căreia este. Grupul de producători de fructe a fost creat în anul 2013 şi administrează teren agricol pe o suprafața de 123 ha în raionul Hâncești. Din componența grupului fac parte cinci membri. Structura suprafețelor cultivate constituie 68.18 ha de livadă (32.82 ha de mere și 35.36 ha de prun) şi 50 ha teren arabil (inclusiv 3 ha sunt drumuri secundare). Potențialul de producere a membrilor constituie cca. 800 tone de mere şi 500 tone de prune în sortiment variat. Livada a fost plantată în anii 2009-2010 și în 2017-2018 a intrat pe rod deplin.

Potrivit lui Andrei Zbancă, la baza formării grupului au stat mai multe cauze. Investițiile pentru dezvoltarea sectorului pomicol sunt considerabile, iar cooperarea membrilor asigură implementarea mai rapidă a proiectului. Toți membrii grupului au aceeași viziune – accesarea piețelor prin dezvoltarea lanțului valoric, iar aspectul principal a fost încrederea între ei. Cooperativele beneficiază de avantaje fiscale și este mai simplu împreună de atras finanțări și granturi în condiții avantajoase. „Afacerea poate fi administrată mai ușor împreună. Există reduceri la un volum mai mare de achiziție de produse. Ne putem omogeniza producția și accesăm, astfel, mai simplu piețele pentru comercializare. Scopul de bază al activității cooperativei de marketing este dezvoltarea lanțului valoric pentru fructe și crearea de plus valoare”.

În ce privește relațiile dintre membrii grupului, regulat sunt organizate ședințe de lucru (trimestrial), unde sunt discutate planurile și progresele înregistrate, cu ajustarea după necesitate a planului. Sunt repartizate sarcini și termenii de realizare pentru membri și angajați. Fiecare membru are dreptul la un vot și totodată o direcție de control și analiză pentru a spori gradul de transparență.  Cooperativă prestează servicii membrilor pentru protecția livezilor, lucrări mecanizate, modernizarea tehnologiilor de producere și comercializarea producției. Toate aceste conlucrări sunt reflectate în bază facturilor fiscale. Deciziile sunt luate în comun în bază argumentelor și votului majoritar la Adunările Generale, iar profitul obținut se capitalizează pentru dezvoltarea businessului grupului prin crearea de valoare adăugată.

Cu ajutorul programului IFAD, prin intermediul FARM, au fost efectuate numeroase instruiri pentru membri. De asemenea, au fost elaborate scenarii de dezvoltarea a cooperativei, iar, în final, planul de afacere operațional al cooperativei după care activează astăzi. Prin intermediul proiectului au avut loc  numeroase vizite cu schimb de experiență și participări la conferințe în țară și peste hotare.

Implementarea proiectului IFAD, cu ajutorul FARM, i-a permis cooperativei să obțină multiple rezultate. A fost perfecționată organizarea instituțională a grupului, fapt extrem de important pentru dezvoltarea durabilă a cooperativei. Are loc modernizarea tehnologiei și dezvoltarea lanțului valoric pentru sporirea calității fructelor produse și accesarea mai sigură a piețelor; diversificarea serviciilor prestate de cooperativă membrilor; stropirea livezilor ca măsură preventivă în baza informațiilor furnizate de stația meteo; implementarea sistemului conservativ de lucrare a solului în livadă; tocarea resturilor vegetale și acoperirea solului în livadă prin mulcire; reducerea consumurilor și costurilor unitare a producției.

Pentru viitor cooperativa are planuri mari. La nivel de producere, membrii vor să planteze 5 ha de aronie, 10 ha de vișină, 5 ha de mere de vară și 30 ha de prune. De asemenea, vor să asambleze sistemul de irigare prin picurare. Cooperativa își dorește cât de curând asamblarea unui frigider cu capacitate de 600 tone şi vor construi o uscătorie pentru procesarea (uscarea) fructelor. La nivel de marketing, fermierii speră să sporească calitatea fructelor și să obțină certificarea şi implementarea standardelor de calitate GLOBALGAP. Scopul principal este exportul direct al fructelor pe piețele regionale.

Agravista

DINAMICA PREȚURI