Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

COOPERAREA AGRICULTORILOR ÎN ARMENIA, GEORGIA ȘI MOLDOVA

Astăzi, Federația Agricultorilor din Moldova FARM, a organizat conferința regională „Cooperarea agricultorilor în Armenia, Georgia și Moldova”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Promovarea lanțului valoric horticol și incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan” finanțat de către Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) și implementat de Federația Agricultorilor din Moldova FARM, în parteneriat cu Organizația Neguvernamentală „SHEN” din Armenia, Asociația Agriculturii Biologice „ELKANA” din Georgia și Institutul de Cercetări Economice în Domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Kazahstan.

Iurie Hurmuzachi, reprezentantul FARM, a declarat că proiectul, care a durat trei ani, a vizat integrarea fermierilor mici și medii în lanțul valoric prin cooperare și anume prin crearea cooperativelor.  „R. Moldova are multe asemănări cu toate aceste țări, participante în proiect, pentru că suntem din spațiul postsovietic, suntem țări agrare unde predomină fermierii mici și mijlocii, avem multe probleme similare, în special sporirea competitivității în agricultură, accesarea piețelor străine, implementarea tehnologiilor avansate și atragerea investițiilor”.  Potrivit lui, în cadrul proiectului au fost efectuate analize și studii privind cadrul legal de creare și dezvoltare a cooperativelor, care s-au finalizat cu schimb de experiență și propuneri concrete privind îmbunătățirea cadrului legal în Armenia, Georgia și Moldova.  O  componentă importantă a proiectului a fost  crearea și fortificarea cooperativelor de agricultori cu accentul pe horticultură.

Boris Foca, șeful Direcției Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, susține că una din principalele preocupări ale instituției pe care o reprezintă, este stimularea asocierii producătorilor agricoli în grupuri, contribuind astfel la sporirea competitivității și integrării pe piață a produselor cu valoare adăugată înaltă, precum și accesului la piețele de desfacere. „În prezent, în R. Moldova sunt 53 de grupuri de producători în sectorul horticol, dintre care 35 recunoscute de minister. Optăm pentru aprobarea și dezvoltarea mai multor politici de implicare a femeilor în grupurile de producători. Statistica ne arată că implicarea femeilor, în prezent, are o pondere de 25 %”. Potrivit reprezentantului Ministerului Agriculturii, în zona de Nord a republicii activează 13 grupe de producători, în Centru – 9 și în Sud – 13. „Asocierea producătorilor agricoli în grupuri este un factor de competitivitate și progres economic, care stimulează comercializarea produselor autohtone pe plan național și internațional”.

Victor Roșca, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD, a declarat că tematica de cooperare și asociere a micilor producători este în agenda majorității țărilor din fosta URSS. „Acest proiect este unic prin faptul că participă mai multe țări și s-a încercat de a evidenția barierele și constrângerile în țările vizate, pentru schimb de informații și găsirea unor soluții. În R. Moldova, în ultimii ani, s-au făcut multe eforturi pentru a dezvolta coopertivele și au fost create multe. Însă, cooperative care funcționează într-adevăr, le putem număra pe degete. Deci, ceva ne lipsește și aceeași situația am văzut-o și în celelalte țări participante la proiect. Totodată, înțelegem că nu există altă cale pentru micii producători de a spori potențialul lor de export decât prin cooperare”.

Aurelia Bondari, director executiv al Federației Agricultorilor din Moldova FARM, susține că politicile de stimulare a cooperării sunt un instrument extrem de important în procesul de cooperare a fermieilor. „Se spune adesea că fermierii nu sunt pregătiți, iar cooperarea merge anevoios. Însă, potrivit cercetărilor noastre, am constatat că fermierii sunt destul de receptivi la politicele de stimulare, atunci când ele sunt favorabile. Prin urmare, politicile și cadrul legal favorabil, ar da un imbold pentru o dezvoltare mai dinamică a cooperării fermierilor în Moldova”. Potrivit Aureliei Bondari, în linii generale în rândul producătorilor agricoli din republică există o atitudine favorabilă pentru dezvoltarea cooperării, deoarece se recunoaște că astfel se stimulează accesul la piețe, se alocă investiții, crește potențialul de negociere și mai sunt multe avantaje.

Ulterior, în cadrul evenimentului, oaspeții din Armenia și Georgia, au prezentat parcursul țărilor lor în crearea cooperativelor agricole. De asemenea, au fost prezentate istorii de succes ale cooperativelor din țările participante în proiect.

 Agravista

DINAMICA PREȚURI