Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

PROTEJAȚI-VĂ ALBINELE DE SUBSTANȚELE CHIMICE

În legătură cu lucrările de prelucrare chimică a culturilor agricole, pădurilor  și fășiilor forestiere, pentru prevenirea  cazurilor de otrăvire a albinelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), atenționează agenții economici din agricultură și silvicultură, primarii localităților și deținătorii de stupine asupra necesității de strictă respectare a prevederilor Legii apiculturii nr.70-XVI din 30.03.2006.

Articolul 13 al legii nominalizate  prevede următoarele:

1.     Se interzice utilizarea pesticidelor și insecticidelor pentru prelucrarea câmpiilor, fășiilor forestiere și a plantațiilor de arbuști în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere;

2.     Se interzice comercializarea și utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice și medicamentoase care nu sunt incluse în Nomenclatorul de stat a produselor farmaceutice de uz veterinar;

3.     Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură și silvicultură se admite doar în conformitate cu lista acestora, aprobată pentru utilizare în R. Moldova, cu respectarea strictă a normelor și regulilor de utilizare în vigoare.  

Persoanele fizice și juridice care intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sunt obligate:

·        să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile de la începea tratării, indicând concret data și ora începerii și sfârșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate;

·        să respecte strict data și ora începerii și sfârșitului tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

Primăriile sunt obligate să afișeze la timp în locurile publice anunțul despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze nominal în scris despre aceasta, apicultorii înregistrați la staționar și pastoral, în raza primăriei.

Atenție la prelucrarea din păduri

În ce privește lupta cu dăunătorii din pădurile R. Moldova, specialiștii recomandă apicultorilor să reamplaseze stupii cu albine la o distanță de 10 kilometri de zonele prelucrate. Aproape 20% din pădurile republicii sunt afectate de dăunători. Cele mai afectate zone sunt în raioanele Călărași, Hâncești și Strășeni, iar aproape 100 de mii de hectare de pădure vor fi stropite cu pesticide.

Specialiștii recomandă apicultorilor să reamplaseze stupii de albine la o distanţă de 10 kilometri de zonele prelucrate. De asemenea, populaţia ar trebui să evite plimbările prin păduri în această perioadă. Stropirea aeriană este una dintre cele mai sigure şi eficiente modalităţi de tratament. Aparatele de zbor implicate în astfel de acţiuni sunt echipate cu tehnologii de cartografiere, iar suprafeţele de teren urmează să fie stropite cu precizie.

ANSA solicită tuturor agenților economici, deținătorilor de terenuri agricole și silvice, primăriilor localităților, apicultorilor dar și responsabililor de sectorul apicol din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, o conlucrare permanentă, comunicare și schimb de informații detaliat asupra situației și a lucrărilor preconizate, pentru a exclude, astfel, riscul de apariție a cazurilor de otrăvire a albinelor.

În caz de apariție a morbidității sau mortalității spontane a albinelor, proprietarii de stupine urmează să anunțe subdiviziunea teritorială ANSA. Inspectorii  subdiviziunilor  teritoriale pentru siguranța alimentelor vor forma comisia în componența căreia vor intra reprezentanții primăriei, ai poliției de sector și persoanele implicate în preluarea mostrelor de albine moarte. Probele  vor  fi expediate la laborator pe adresa: mun. Chișinău, strada Coca 28, bloc 2, etajul 4, biroul 403.

Sursa: ANSA

DINAMICA PREȚURI
SONDAJ
Care este piaţa de interes pentru comercializarea produselor / serviciilor?