Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

SUBVENȚII MAI MARI PENTRU AGRICULTORI

Producătorii agricoli vor primi subvenții mai mari. Mărimea maximă a sprijinului financiar acordată unui agricultor a fost majorată până la 5 milioane de lei pentru un an, anterior, plafonul fiind de până la 3 milioane de lei. De asemenea, va crește cu 50 la sută valoarea subvențiilor acordate grupurilor de producători. Noile prevederi ale modului de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural au fost aprobate astăzi de Guvern.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a declarat că, modificările sunt rezultatul discuțiilor purtate cu asociațiile și federațiile de profil și alți beneficiari de subvenții, precum și în urma analizei situației pe sectorul de fructe și struguri. „În ultimii ani s-a înregistrat o dinamica ascendentă a recoltei de fructe, iar urmare a acesteia, în anul precedent producătorii agricoli s-au confruntat cu probleme ce vizează depozitarea și procesarea materiei prime. Am considerat necesar de a majora plafonul subvențiilor acordate fermierilor, pentru a crea premisele necesare îmbunătățirii infrastructurii de post recoltare, procesare şi de accesare a piețelor noi de desfacere. Astfel, în acest an, valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui producător agricol va fi de 5,0 mln. lei pentru un beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate. Majorarea suportului financiar acordat va oferi oportunități beneficiarului de a moderniza sectoarele care necesită intervenții urgente. Vor fi majorate subvențiile pentru înnoirea patrimoniului pomicol şi viticol, pentru dezvoltarea infrastructurii post recoltare - construcția frigidelor, pentru a spori producția de lapte în țară, pentru sporirea siguranței alimentelor, pentru consolidarea terenurilor agricole”, a menționat ministrul Nicolae Ciubuc.

Ministrul a subliniat că majorarea plafonului de sprijin acordat unui agricultor sau grup de producători va permite beneficiarilor să-și extindă posibilităţile de modernizare a sectorului în care investesc. De asemenea, proiectul va contribui la consolidarea grupurilor de producători, la motivarea creării grupurilor noi, stimularea exporturilor pe noi piețe de desfacere, precum și la creşterea calităţii produselor.

Proiectul mai propune majorări a subvenţiilor în ramurile cu un impact sporit în agricultură. Prin urmare, statul îi va sprijini financiar pe cei care își vor dezvolta afaceri în sectorul pomicol și viticol, oferind, astfel, mai multe oportunităţi pentru tinerii antreprenori de a investi în afaceri din localităţile rurale. Totodată, documentul mai stabilește sectorul zootehnic ca fiind unul prioritar în domeniul agroindustrial. Astfel, acesta prevede măsuri de îmbunătățire a procedurii de acordare a subvențiilor în sectorul dat, în vederea obținerii de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne, ouă de pasăre, dar și produse avicole.

MADRM

DINAMICA PREȚURI