Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

SUBVENȚII PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI ȘI MUNCĂ LA SATE

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a anunțat din 11 aprilie 2019, inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

Scopul Regulamentului este de a stabili măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, renovarea și dezvoltarea localităților rurale și diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în mediul rural.

Proiectul este elaborat în conformitate cu Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, care prevede măsuri concrete privind dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea bazei economice și sociale a zonelor rurale.

Alocarea anuală a mijloacelor financiare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural vor constitui, în conformitate cu art. 23 alin. (12) din Legea nr. 276/2016, până la 15% din valoarea totală a acestuia.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală.

Accesând acest LINK puteți vedea proiectul de Regulament.

MADRM
DINAMICA PREȚURI