Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

FEDERAȚIA AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA „FARM” ADUNĂ PRODUCĂTORII AGRICOLI LA ADUNAREA GENERALĂ

Mâine, 14 martie 2019, începând cu ora 11, în Sala Polivalentă din cadrul Institutului Muncii (str. Zimbrului 10), agricultorii se întrunesc în cadrul Adunării Generale a membrilor Federației Agricultorilor din Moldova „FARM”.

În cadrul Adunării vor fi prezentate rapoartele de activitate ale Federației pentru anul 2018 și abordate problemele necesare pentru a fi rezolvate în anul 2019. De asemenea, vor fi organizate alegerile organelor de conducere pentru anii 2019-2020. La eveniment vor fi prezenți producători agricoli, membri ai Federației, oficiali din domeniu, parteneri și finanțatori.

În anul 2018, Federația Agricultorilor din Moldova a fost aproape de producătorii agricoli, prin activitățile sale contribuind la creșterea competitivității acestora, facilitarea accesului la finanțare și găsirea de noi piețe de desfacere.

Accesul fermierilor la resurse financiare a fost sporit prin asistența oferită la eliberarea creditelor și accesarea subvențiilor. În 2018 au fost elaborate 1015 aplicații pentru subvenționare în sumă totală de 122,2 mil. lei. Au fost prestate servicii pentru elaborarea a 42 de planuri de afaceri în valoare totală de 98,6 milioane lei. Cele mai importante investiții în această perioadă au fost realizate în echipamente agricole, livezi, sere și frigidere pentru depozitarea fructelor și legumelor.

Accesul sporit la piețe a fost facilitat prin asistența acordată grupurilor de vânzări care efectuează aprovizionarea cu mijloace de producere și vânzările împreună. Pe parcursul anului 2018 au fost susținute 11 grupuri de vânzări. Astfel, au fost realizate 160 de tranzacții, cu o valoare de 622,6 mii euro, de care au beneficiat membrii grupurilor de vânzări.

Susținerea și integrarea femeilor și tinerilor agricultori în lanțuri valorice, prin servicii specializate și activități distincte, este unul din obiectivele strategice FARM. Pe parcursul anului 2018 a fost oferit sprijin practic pentru rețelele agricole de femei, care sunt organizate pe zone geografice din Nordul, Centrul și Sudul țării. În prezent, aceste rețele întrunesc circa 900 de femei care activează în diferite sectoare agricole. Femeile antreprenoare au participat la cursuri de formare, vizite de studiu, sesiuni de socializare și au obținut sprijin practic în accesarea subvențiilor și creditelor.

Numărul tinerilor, membri ai FARM, a crescut în perioada anului trecut de la 700 la 1066. În august 2018 a fost creată Rețeaua Tinerilor Agricultori, care își propune să consolideze implicarea tinerilor în activitățile agricole prin crearea unei platforme comune pentru schimbul de informații, transferul de cunoștințe și creșterea puterii de influență. A fost organizată tabăra de vară pentru tinerii agricultori membri FARM cu scopul evaluării potențialului și a necesităților acestora. A fost creată platformă online pentru tineri, prin intermediul căreia se vor oferi consultări online pentru tinerii agricultori, va fi încurajată comunicarea calitativă dintre membrii rețelei și se vor organiza evenimente online de învățare.

Pentru accesarea plăților în avans pentru start-up-uri de afaceri destinate tinerilor și femeilor, au fost organizate două cursuri de formare de cinci zile, la care au participat 28 de participanți, inclusiv 16 femei, care intenționau să solicite subvenții. Ca urmare, au fost elaborate planuri de afaceri pentru 10 întreprinderi nou înființate, cu investiții totale în valoare de 8 milioane lei.

Prin organizarea școlilor de câmp pe diverse sectoare de producere, agricultorii au avut posibilitate să studieze practici inovatoare și tehnologii moderne. Astfel, au fost inițiate 8 școli de câmp, în cadrul cărora au fost instruiți 1307 de fermieri, inclusiv 549 de femei. Beneficiile școlilor de câmp sunt deja vizibile. De exemplu, pe sectorul cerealier a fost demonstrat un hibrid de porumb care este mai eficient cu 19%.  Creșterea medie a productivității pe câmpurile demonstrative pentru toate școlile este de 20%, iar profitul brut de 28%.

De asemenea, au fost lansate 10 școli de câmp privind bunele practici agricole cu susținerea financiară FAO, pentru a promova agroecologia și a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru adaptarea la schimbările climatice. Deci, pentru a promova inovațiile, bunele practici agricole și agricultura ecologică au fost desfășurate multiple evenimente așa ca instruiri, zilele câmpului, ateliere, mese rotunde și altele.

FARM susține procesul de cooperare al producătorilor agricoli. În acest scop sunt desfășurate evenimente de informare și instruire destinate promovării cooperării în rândul agricultorilor. În plus, a fost implementat un program de asistență și instruire pentru membrii cooperativelor horticole și de lapte, drept urmare a crescut volumul vânzărilor acestor cooperative până la 913.946 euro. În cazul cooperativelor horticole, volumul vânzărilor a atins cifra de 183.935 euro.


DINAMICA PREȚURI
SONDAJ
Care este piaţa de interes pentru comercializarea produselor / serviciilor?