Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

DISCUȚII DESPRE CALITATEA MATERIALULUI SEMINCER

Astăzi, la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a avut loc o întrunire a producătorilor de semințe și material semincer. În cadrul reuniunii au fost  examinate subiecte privind asigurarea agriculturii cu semințe de calitate și condițiile de export în Uniunea Europeană, după includerea R. Moldova în lista statelor cu drept de comercializare a semințelor pe piața UE.

Nicolae Ciubuc, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  a precizat că semințele sunt baza sectorului agricol și influențează calitatea, cantitatea, eficiența și prețul final al produsului. „Este o oportunitate și o șansă reală ca din 1 decembrie 2018, producătorii agricoli să fie eligibili pentru exportul semințelor pe piețele din țările membre ale Uniunii Europene”.

Gheorghe Gaberi, directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, a menționat că agenții economici trebuie să fie pregătiți, inclusiv în identificarea și negocierea cu partenerii din UE, astfel încât, în procesul de export să fie respectate cu strictețe cerințele și standardele europene.

Prin decizia (UE) 2018/1674 a Parlamentului European şi Consiliului din 23 octombrie 2018 este recunoscut sistemul de producere, inspectare, certificare şi controalele oficiale în Republica Moldova ca fiind echivalente cu cerinţele UE.  Exportul se admite numai după certificarea loturilor de seminţe, iar producătorul este obligat să demonstreze trasabilitatea seminţelor pentru certificarea finală, inclusiv pentru export.

Pot efectua exportul agenții economici înregistraţi în condiţiile legii despre semințe, având la bază următoarelor trei acte: certificatul fitosanitar de model internaţional pentru seminţe la export eliberat de ANSA; certificatul de calitate a seminţelor pentru export eliberat de un laborator acreditat și contractul de export cu specificarea fiecărui lot despre seminţe.

Totodată, seminţele trebuie să fie ambalate şi etichetate respectiv, conform cerinţelor organizaţiilor internaţionale de cooperare şi dezvoltare economică şi în baza prevederilor actelor normative naţionale.

În prezent piața semințelor de culturi de câmp, legume și a materialului săditor horticol, viticol, bacifer și de căpșun în Republica Moldova este asigurată de circa 1 100 de entități fizice și juridice în calitate de instituții de cercetări ştiinţifice, deținători, multiplicatori, importatori și distribuitori de semințe și material săditor.

Conform Registrului soiurilor de plante al Republicii Moldova sunt omologate pentru cultivare în condiții de producție 884 de soiuri și hibrizi de culturi de câmp cerealiere, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, tehnice şi furajere, 829 soiuri și hibrizi de legume şi cartofi.

DINAMICA PREȚURI