Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

ATENȚIE CUM UTILIZAȚI PRODUSELE DE UZ FITOSANITAR

Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită atenție sporită din partea producătorilor agricoli, atunci când utilizează produse de uz fitosanitar și fertilizanți. Protecția plantelor de boli, dăunători și buruieni, precum și utilizarea fertilizanților prezintă un domeniu specific și deosebit de important în tehnologiile de creștere a culturilor agricole, fără de care este imposibilă obținerea unor recolte calitative și competitive indiferent de forma de gospodărire și potențialul biologic de producere a soiurilor selectate.

În cazul utilizării preponderente a mijloacelor chimice, care constituie circa 80-85% din tot volumul de protecție a culturilor agricole este strict necesară achiziționarea și utilizarea corectă a preparatelor permise pentru combaterea dăunătorilor și agenților patogeni. Pentru excluderea unor divergențe privind calitatea produselor de uz fitosanitar e necesar să achiziționați produsele de uz fitosanitar și fertilizanți, doar de la agenții economici autorizați de ANSA pentru acest gen de activitate.

Bonurile și facturile fiscale eliberate de comerciant este necesar să fie însoțite de certificatul de calitate de la producător sau de certificatul de conformitate în care sunt indicate: țara de origine; denumirea și adresa producătorului; numărul lotului de marfă și data fabricării; termenul de valabilitate și denumirea preparatului, care trebuie să corespundă cu informația indicată pe ambalajul produsului respectiv.

ANSA atenționează persoanele fizice și producătorii agricoli mici asupra necesității păstrării, cu anexarea la Registre, a bonurilor de casă eliberate de magazinele agricole cu indicarea denumirii și cantității produsului procurat, care servește temei la prezentarea Declarației pe propria răspundere privind respectarea regulilor de utilizare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Este necesar ca înainte de începerea sezonului de lucru, mijloacele tehnice de aplicare a produselor de uz fitosanitar să fie reparate, completate și testate. Cercetați sistematic terenurile agricole în scopul neadmiterii dezvoltării și răspândirii în masă a obiectelor nocive și, în funcție de pragul economic de dăunare, întreprindeți în mod obligatoriu acțiunile necesare de protecție, în conformitate cu normele și regulamentele în vigoare.

La procurarea produselor și în caz de necesitate solicitați consultații de la specialiștii firmelor. În caz de divergențe adresa-ți-vă la subdiviziunile  teritoriale ale ANSA. Utilizați produsele de uz fitosanitar doar în scopurile pentru care au fost omologate în Registrul de Stat, în conformitate cu recomandările de pe ambalaje.

Nu utilizați pesticidele la culturile neindicate, respectați termenul ultimului tratament până la recoltare și numărul maximal de tratamente. Înainte de  începerea lucrărilor cu produse de uz fitosanitar se anunță populația prin intermediul diferitelor mijloace, iar la hotarul cu terenurile tratate se instalează pancarte cu semne convenționale de pericol.

În timpul lucrărilor de protecție a plantelor asigurați controlul asupra funcționării corecte a mijloacelor tehnice utilizate, asupra respectării normei de consum al produsului de uz fitosanitar, respectării stricte a zonei protectoare în raport cu culturile sensibile.

Sunt interzise tratamentele cu produse toxice în perioada înfloririi plantelor melifere, cu excepția cazurilor de forță majoră, precum și a celor ce se polenizează cu ajutorul albinelor. La aplicarea produselor de uz fitosanitar este necesar de a nu admite poluarea mediului, de a  respecta  strict regulile în protecția muncii și a normelor sanitaro-igienice, pentru a evita intoxicarea persoanelor implicate la aceste lucrări și altor persoane, aflate în preajmă, care nu au tangență cu aceste lucrări.

Sistematic, persoana responsabilă înscrie tratamentele fitosanitare și aplicarea fertilizanților la semănături, plantații și ierburilor perene în Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar și Registrul de evidență a utilizării fertilizanților, înregistrate la Subdiviziunea teritorială al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Aceste înscrieri au valoare de act oficial în procesul controlului calității lucrărilor efectuate și controlului sanitaro-igienic al producției.

Aplicarea fertilizanților se va efectua doar în baza planului de fertilizare, elaborat în conformitate cu rezultatele cercetărilor agrochimice ale solurilor. Casarea produselor de uz fitosanitar se efectuează lunar sau la finele lucrărilor de protecție a plantelor, în conformitate cu Registrul de evidență a utilizării produselor de uz fitosanitar.

Sursa: ANSA

DINAMICA PREȚURI
SONDAJ
Care este piaţa de interes pentru comercializarea produselor / serviciilor?