Primul portal agricol din Moldova
CERERI & OFERTE PLASEAZĂ ANUNȚ OFERTE RECENTE CERERI RECENTE INFOCENTRU

PRODUCŢIA GLOBALĂ AGRICOLĂ ÎN TRIM. I 2018

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1633 mil. lei, constituind 101,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017, conform BNS.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 1,0%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

În ianuarie-martie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 2%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 10,4%. Totodată, producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a micşorat în gospodăriile populației cu 6,7%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 0,7% drept urmare a majorării producţiei de lapte cu 2,4% în gospodăriile populației, în întreprinderile agricole producţia de lapte a scăzut cu 16,8%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 1,1% în rezultatul micşorării producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole (cu 1,4%), cît şi în gospodăriile populației (cu 0,5%).

La 1 aprilie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut atît în întreprinderile agricole, cît şi în gospodăriile populaţiei a fost marcată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepţia efectivului de porcine în întreprinderile agricole, în care a crescut cu 3,8 %.

DINAMICA PREȚURI
SONDAJ
Care este piaţa de interes pentru comercializarea produselor / serviciilor?